09/09/1393-11:33

کارگاه حل مساله در الغدیر

به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با حل مساله های المپیاد مرحله اول...

و تشویق آنان به کارگروهی ، کارگاهی روز پنجشنبه مورخه 93/8/30 در سالن اجتماعات دبیرستان الغدیر برگزار گردید.

این کارگاه که از ساعت 11/30 شروع و تا 15 عصر به طول انجامید، دانش آموزان سال سوم ریاضی به گروه های س و چهار نفره تقسیم و هر یک از اعضای گروه که مساله ایی را حل می کرد موظف، بود دیگر اعضای گروه را اقناع نماید.

برگزار کنندگان این کارگاه آقایان :

دکتر امید نقشینه استاد ریاضی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو المپیاد ریاضی ایران در سال 1373

دکتر عرفان صلواتی دکترای ریاضی دانشگاه صنعتی شریف و عضو تیم المپیاد ریاضی ایران در سال 1383

بودند، که از زحمات آنها تشکر و قدردانی می شود.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان