01/09/1393-12:43

اولین جلسه نمایندگان مؤسسان مدارس غیردولتی مازندران

این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 28/8/93 رأس ساعت 15 با دعوت قبلی با موضوع «کیفیت‏ بخشی مدارس» در دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل برگزار گردید.

جلسه با تلاوت چند کلام‎‏ا... مجید آغاز و سپس، جناب دکتر صادقی مؤسس دبیرستان غیردولتی پسرانه امین نکا ضمن خیرمقدم به حضار برنامه‏ های جلسه رابا قرائت دکلم ه‏ای از بزرگان علم و ادب این سرزمین کهن، توجه همگان را به انجام رسالت خطیری که بر دوش داریم جلب نمودند.

سپس سخنران جلسه جناب دکتر ایزدی که از اساتید تعلیم وتربیت دانشگاه مازندران می‏ب اشد سخنرانی خود را با موضوعکیفیت‏ بخشی بصورت پاورپوینت همراه فیلم ویدیوئی بشکل بسیار جالبی ارائه نمودند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. درخصوص کیفیت درون‏دار، کیفیت محصول، کیفیت پیامدها، کیفیت برون‏دادها و کیفیت جامع مفصلاً بحث نموده و خلاصه به این سؤال که مدرسه یک سازمان پیچیده است درخصوص پیچیدگی مدرسه بحث جالبی را ارائه نمودند و درپایان مطالب مطرح شده را در اختیار گروه قرار دادند.

و بعد جناب آقای نوریان از مؤسسان دبیرستان غیردولتی پسرانه علامه طباطبائی ساری به تشریح اقدامات گروه پیشگامان استان پرداختند و همه را به اتحاد،همدلی و اتفاق و درکنارهم بودن و باهم بودن توصیه نمودند و توفیقات مدارس پیشگامان را در جمع بودن دانستند.

سپس پذیرایی به عمل آمد و بعد از آن جناب آقای محمدی مدیر دبیرستان غیردولتی پسرانه الغدیر بابل اقدامات آموزشی و پرورشی دبیرستان الغدیر را به صورت پاورپوینت ارائه نمودند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

برنامه بعدی فرمایشات سرکار خانم ولی‏ نیا معاون محترم آموزش متوسطه شهرستان بابل بود که ضمن برشمردن مسئولیت مهم مدارس غیردولتی، به موضوع پرورش استعدادهای آموزشی و پرورشی دانش ‏آموزان پرداخت و درخصوص بسته حمایتی دولت نیزتوضیحاتی ارائه نمودند.

برنامه بعدی سخنرانی جناب آقای بذری کارشناس مسئول مدارس غیردولتی استان مازندران درخصوص ارتقای سطح علمی مدارس غیردولتی استان کار بیشتر توأم باجدیت مسائلی را مطرح نمودند و در پایان به سؤالات حاضرین پاسخ داده شد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان