01/07/1393-10:37

مراسم آغازین دبیرستان الغدیر در اول مهرماه 1393

مراسم آغازین اول مهرماه 93 با حضور همکاران ارجمند، دانش آموزان ، فارغ التحصیلان و راهیافتگان به دانشگاه در کنکور 93 و با حضور .....

پروفسور محسن جهانشاهی و تقدیر و اهدا جوایز به دانش آموزان راهیافته به دانشگاه و موسسات آموزش عالی در کنکور93  در دبیرستان الغدیر برگزار گردید


گزارش تصویری

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان