10/11/1392-09:50

دانش آموزان ممتاز نوبت اول دبیرستان الغدیر

اسامی دانش آموزان ممتار نوبت اول سال تحصیلی 93 - 92 اعلام گردید:

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم


پایه سوم و چهارم متعاقبا اعلام می گردد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان