05/09/1392-10:05

گفت و گو با سهند سروری ، رتبه 9 کشوری

رتبه 9 کشوری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری 92

مشاهده و دانلود متن مصاحبه

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان