18/07/1392-09:46

برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال سوم در دبیرستان الغدیر

به منظور آشنایی خانواده‏های محترمدانش ‏آموزان سال سوم با سیاست ‏های دبیرستان...

اولین جلسه اولیای دانش‏ آموزان موصوف در روزچهارشنبه مورخ 17/7/92 در سالن اجتماعات دبیرستان تشکیل گردید که جلسه با تلاوت قرآن کریم و بخش کلیپی تحت عنوان الفبای زندگی پخش شد و پس از آن آقای برارزاده معاون پایه و آقای شهیری مشاور مدرسه رهنمودهایی برای خلق افتخاری دیگر در سال تحصیلی جاری ارائه دادند.با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان