19/04/1392-09:31

نمايشگاه تابستانه كتاب در دبيرستان الغدير

نمايشگاه تابستانه مجوعه كتاب هاي انتشارات خيلي سبز،

گاج ، نشر الگو و برآيند در رشته ي رياضي و تجربي با 25% تخفيف از تاريخ 92/4/15 لغايت 92/4/30 در دبيرستان الغدير برقرار مي باشد.

بازديد و خريد براي عموم آزاد است

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان