17/08/1391-13:13

سومین جلسه شورای دانش آموزی پایه اول و دوم برگزار گردید

سومین جلسه شورای دانش آموزی پایه های اول و دوم با تلاوت چند از قرآن کریم

در روز چهارشنبه ساعت 7/30 صبح با حضور اعضای شورای دانش آموزی و معاون پایه اول و دوم برگزار گردید. لازم به ذکر است در  این جلسه وضعیت کلاسها از نظر مسائل آموزشی و تربیتی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا نظرات خود را یک به یک مطرح نموده اند.


با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان