13/08/1390-00:09

محفل اُنسی با قرآن

این محفل با هدف قرائت و تجوید و مفاهیم آیات قرائت شده، چهارشنبه‌ی هر هفته در حال برگزاری‌ست.

این محفل با هدف قرائت و تجوید و مفاهیم آیات قرائت شده، چهارشنبه‌ی هر هفته در حال برگزاری‌ست. این جلسات با انگیزه‌ی جذب دانش‌آموزان کلیه مقاطع تحصیلی دبیرستان غیردولتی الغدیر بابل در گروه‌های 30 نفره به سرپرستی آقای عبدی تشکیل می‌گردد.

با تشکر و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان